Të nxënit interaktiv në komunitet në shkollën “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Të nxënit interaktiv në komunitet në shkollën “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Të nxënit interaktiv në komunitet në shkollën “Raqi Qirinxhi“ gjatë DITËVE TË HAPURA

Në datën 5 mars 2016, u zhvillua në mjediset e gjimnazit “Raqi Qirinxhi”- Korçë, aktiviteti “DITËT E HAPURA”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i një ambienti miqësor dhe të hapur për të gjithë komunitetin rrethues, duke e kthyer shkollën në një institucion në shërbim të plotë të komunitetit. Në kuadër të aktiviteteve të organizuara gjatë “DITË E HAPURA”, disa përfaqësues të klubit të kreativitetit kishin aplikuar në faqet e murit të klasave specifike një sërë pikturash murale, ku faqja e murit u përdor prej tyre për të vizatuar sistemin diellor. Vizatimet nga njëra anë konkretizuan një aspekt të lëndës së astronomisë dhe nga ana tjetër zbukuruan mjediset e shkollës. Këto vizatime u pëlqyen dhe u vlerësuan nga të gjithë pjesëmarrësit.

Go to top of page